Locus of Control

Locus of Control en het gevoel van interne of externe controle

Locus of Control klinkt misschien als een vage term, maar toch begrijpen we het effect maar al te goed. Het gevoel van controle heeft invloed op ons gedrag en de keuzes die we maken in ons dagelijks leven. De mate waarin hangt af van jouw interne, of juist externe, locus of control…

 

Wat is de Locus of Control?

Locus of control gaat over de mate waarin je het gevoel hebt dat je controle hebt over gebeurtenissen en situaties die jouw leven beïnvloeden. De locus of control die je ervaart heeft invloed op hoe jij op gebeurtenissen reageert, maar ook op jouw motivatie om actie te ondernemen.

De locus of control is een continuüm: je bent niet 100% de een of de ander. In plaats daarvan lig jij ergens op een lijn tussen de twee uitersten. Je kunt het in zo’n opzicht vergelijken met introvert/extrovert zijn; daar ben je ook niet helemaal het een of helemaal het ander.

Locus of Control is afgeleid van Rotter’s social learning theory uit 1954. Rotter definieerde vlak daarna in 1966 de twee vormen van locus of control: de interne en externe vorm.

 

Vormen van Locus of Control

Je kunt het gevoel van controle op twee verschillende manieren ervaren: interne of externe focus.

1) Interne Locus of Control

Bij Interne locus of control geloof je dat jij altijd controle hebt over wat er gebeurt. Hierdoor ben je geneigd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je daden, en doet de mening van anderen je iets minder. Hierdoor ben je zelfredzaam, zelfstandig en onafhankelijk.

2) Externe Locus of Control

Bij externe locus of control geloof je dat je geen controle hebt over wat er gebeurt en dat externe factoren invloed hadden op jouw situatie. Bij succes denk je dat je geluk heb gehad. En als de situatie even tegenzit, zie je niet zo snel hoe je die situatie kunt veranderen. Hierdoor voel je je machteloos of hulpeloos.

 

Locus of control versus Self-serving bias

Cognitieve processen zoals locus of control heeft een effect op de self-serving bias. Personen met een externe locus of control hebben meer kans op het ervaren van de self-serving bias na een mislukking, dan degenen met een interne locus of control.

Bij een externe locus of control schrijf je alles (zowel successen als mislukkingen) toe aan externe factoren. Terwijl bij de self-serving bias juist de focus ligt op externe factoren bij alleen mislukkingen.

 

Wat is het effect van Locus of Control?

De mate waarin je een interne of externe locus of control hebt, heeft invloed op allerlei situaties.

Vrouwen lijken een meer externe locus of control te hebben, vergeleken met mannen. Volgens Maes, Leroy, en Sels  (2014) komt dat omdat ondernemersvaardigheden een stereotype karaktereigenschap zijn voor mannen. Waardoor vrouwen minder vertrouwen hebben in hun eigen werkvaardigheden.

En als je kijkt naar de invloed van locus of control op werk, blijkt volgens Judge & Bono (2001) dat LOC verband houdt met verschillende belangrijke werk gerelateerde resultaten, waaronder werktevredenheid en werkprestaties. Dat zag Spector al toen hij in 1982 aantoonde dat personen met een interne locus of control meer tevreden zijn met hun baan, omdat ze minder geneigd zijn om in een tegenvallende baan te blijven, en een grotere kans hebben om succesvol te zijn binnen hun organisatie.

 

Invloed op je marketing strategie

Bij het onderzoeken van je doelgroep kun je bepalen of jouw potentiële klanten een interne of externe LOC ervaren. Met die psychologische kennis scherp je je marketing strategie aan.

Winkelgedrag

Vrouwelijke tieners die een externe locus of control hebben, winkelen liever in kleine winkels en zijn eerder loyaal aan bekende merken. Deze extern gefocuste klanten zijn ook minder geneigd om hun shoppingtrips vooraf in detail te plannen, en zullen daardoor minder snel naar informatie verlangen of ernaar zoeken (Darley & Johnson 1993), terwijl personen met een interne focus dat juist wél graag doen en informatie willen.

Mond-tot-mond reclame

Volgens Lam en Mizerski (2005) deden personen met een interne locus of control vaker aan mond-tot-mondreclame met de outgroep. Personen die een hoge externe locus of control ervaren, deden juist aan mond-tot-mondreclame met hun ingroup.

 


Bronnen:

 • Darley, W. K., & Johnson, D. M. (1993). Effects of female adolescent locus of control on shopping behaviour, fashion orientation and information search. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 3(2), 149-165.
 • Judge, T. A., & Bono, J. E. (2001). Relationship of core self-evaluations traits–self-esteem, generalized self- efficacy, locus of control, and emotional stability–with job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 80–92.
 • Maes, J., Leroy, H., & Sels, L. (2014). Gender differences in entrepreneurial intentions: A TPB multi-group analysis at factor and indicator level. European Management Journal, 32(5), 784–794.
 • Lam, D., & Mizerski, D. (2005). The effects of locus of control on word‐of‐mouth communication. Journal of Marketing Communications, 11(3), 215-228.
 • Rotter:Social Learning and Clinical Psychology. EnglewoodCliffs, NJ, Prentice-Hall, 1954.
 • Spector, P. E. (1982). Behavior in organizations as a function of employee’s locus of control. Psychological Bulletin, 91, 482-497.
1 antwoord
 1. Maarten
  Maarten zegt:

  Hoi Natascha, Ik ben een docent in een niet zo fijn functionerend docententeam. Op de lerarenopleiding hoorde ik een inspirerend docent het begrip locus of control eens gebruiken. Vandaag had ik het begrip nodig tijdens een voortgangsgesprek. Ik vond het geweldig te ervaren dat de betrokkenen geïnteresseerd waren en verdieping beloofden te zoeken in dit begrip. Ik adviseerde hen jouw website. Bedankt voor jouw verduidelijking en de verdieping die ik hier vond.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *