Self-serving bias

Self-serving bias en zelfbescherming

Een loonsverhoging die voornamelijk komt door je eigen harde werken, en het onthouden van die loonsverhoging door drukte en te kort aan tijd? De rode draad in dit voorbeeld is de aanname dat positieve resultaten een interne oorzaak hebben, en negatieve resultaten veroorzaakte worden door externe factoren. Deze gedachtengang wordt de self-serving bias genoemd. Wat het precies is, en wat het nut is van deze bias, leg ik je in deze blog uit.

 

Wat is de Self-serving bias?

Bij de self-serving bias schrijf je positieve gebeurtenissen aan jezelf toe (interne oorzaken), en negatieve dingen aan een ander of iets anders (externe oorzaken). Het is een verdedigingsmechanisme die jou beschermt tegen vervelende emoties en gevoelens.

Interne oorzaken zijn bijvoorbeeld je vaardigheden, persoonlijke karaktereigenschappen of inspanning. Dit zijn dingen die je zelf onder controle hebt. Terwijl externe oorzaken over het algemeen verwijzen naar het handelen of nalaten van anderen, geluk of weersomstandigheden; zaken waar je geen controle over hebt dus.
Bol.com Algemeen

Wat is het nut van de Self-serving bias?

De self-serving bias is een afweersysteem dat gaat werken wanneer je zelfbeeld onder een bepaald punt dreigt te komen.

De bias beschermt allereerst je zelfrespect. Door een positieve gebeurtenis aan je eigen kwaliteiten toe te kennen, stijgt je zelfvertrouwen. Het tegenovergestelde geldt voor negatieve gebeurtenissen, waar je je niet jezelf, maar anderen of iets anders de schuld geeft van je mislukking.

Het beïnvloed jouw zelfpresentatie, hoe je jezelf presenteert naar andere toe. We zijn gevoelig voor hoe we door anderen worden gezien. De self-serving bias zorgt er dan ook voor dat je naar anderen toe een goed beeld overbrengt.

Daarnaast zorgt het ervoor dat je harder wordt tegen tegenslagen. Het is een goede manier om je motivatie hoog te houden. De bias zorgt ook vaak voor positieve verwachtingen op basis van je plannen en intenties. Bovendien ben je niet geneigd om je (gebrek aan) vermogen en inzet als mogelijke oorzaak te beschouwen, omdat juist die inzet de aanleiding was voor je positieve verwachtingen.

Verder zijn er nog een aantal factoren die een rol spelen in de mate in hoe je het ervaart. Vrouwen vertonen bijvoorbeeld een afname in de mate van self-serving bias als jongvolwassene in vergelijking met mannen van dezelfde leeftijd, en die afname neemt alleen maar toe naarmate ze ouder (25-55 jaar) worden.

 

3 tips om minder self-serving bias te ervaren

De self-serving bias is een manier om je positief zelfbeeld vast te houden en gemotiveerd te blijven. Het is dus helemaal niet ongezond om deze bias te ervaren. Maar om een verkeerd zelfbeeld kan soms schadelijk zijn. Deze tips helpen je deze bias te voorkomen:

  • Wees bereid om je rol in wat er is gebeurd te onderzoeken.
  • Ontdek je sterke en zwakke punten.
  • Neem de tijd om de uitkomst te evalueren i.p.v. overhaaste beslissingen te maken.

 


Bronnen:

Miller, D. T., & Ross, M. (1975). Self-serving biases in the attribution of causality: Fact or fiction? Psychological Bulletin, 82, 213–225.

Mezulis AH, Abramson LY, Hyde JS, Hankin BL (2004) Is there an universal positivity bias in attributions? A meta-analytic review of individual, developmental, and cultural differences in the self-serving attributional bias. Psychological Bulletin 130(5): 711–747.

Shepperd, J., Malone, W., & Sweeny, K. (2008). Exploring causes of the self‐serving bias. Social and Personality Psychology Compass, 2(2), 895-908.

Wang X, Zheng L, Li L, et al. Immune to Situation: The Self-Serving Bias in Unambiguous Contexts. Front Psychol. 2017;8:822. doi:10.3389/fpsyg.2017.00822

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.