Online beïnvloeden met psychologie

Mensen zijn geen rationeel denkende wezens. Ons aankoopgedrag wordt grotendeels bepaald door impulsen, oerinstincten en onbewuste redenen. Deze zijn te voorspellen en dus ook te beïnvloeden.