Piramide van Maslow uitleg

De Piramide van Maslow en het vervullen van onze behoeften

Wat motiveert menselijk gedrag? Waar hebben mensen behoefte aan? De piramide van Maslow is een van de bekendste motivatietheorieën. Het piramidemodel focust maar op een ding: behoeftes vervullen. De Maslow’s hierarchy of needs is enorm populair geworden, zowel in als buiten de psychologie. Ook in het onderwijs en in marketing wordt de theorie gebruikt. Ontdek wat de theorie precies in houdt, wat je er mee kunt met betrekking tot je eigen doelen, en hoe je het toepast in je marketingstrategie.

 

Wie was Abraham Maslow?

Abraham Maslow was een Amerikaanse psycholoog en filosoof die vooral bekend staat om zijn zelfactualisatie theorieën. Hij was een pionierpsycholoog die een beetje een rebel was. Hoewel sommige stromingen in die tijd zich concentreren op problematisch gedrag, was Maslow vooral geïnteresseerd in wat mensen gelukkig maakt.

Maslow leverde in de Verenigde Staten een belangrijke bijdrage aan de humanistische psychologie, die soms de derde belangrijke peiler werd genoemd, naast behaviorisme en psychoanalyse.  Maslow heeft zodoende een aantal belangrijke bijdragen geleverd op het gebied van de psychologie. Tegenwoordig wordt hij vooral herinnerd als een van de meest invloedrijke psychologen, zeker als het gaat om de verbetering van de geestelijke gezondheid, en persoonlijke groei en motivatie.

 

Wat is de piramide van Maslow?

De piramide van Maslow wordt ook wel Maslow’s hierarchy of needs, behoeftehiërarchie van Maslow, de motivatietheorie, de behoeftepiramide of Maslow’s theorie genoemd. Maslow introduceerde voor het eerst zijn concept van een behoeftehiërarchie in zijn paper uit 1943 “A Theory of Human Motivation” en zijn daaropvolgende boek Motivation and Personality.

Maslow’s theorie is een piramidemodel. De theorie beschrijft in vijf fasen wat de mens motiveert en focust op het vervullen van behoeften. Deze behoeftepiramide van Maslow suggereert dat mensen gemotiveerd zijn om in basisbehoeften te voorzien voordat ze verder gaan met andere, meer geavanceerde behoeften.

Gebaseerd op wat mensen willen, zullen sommige behoeften groter zijn dan anderen. Het verlangen naar liefde kan bijvoorbeeld sterker zijn dan het verlangen naar onderdak. Voor sommige behoeften werken we dus harder dan andere.

Ja, geloof het of niet, zelfs die kattenfilmpjes op Youtube hebben een hoger doel: verveling tegengaan, of misschien je gewoon laten glimlachen op een grijze maandagochtend. 😉

Over het algemeen kan elke behoefte worden samengevat in een van de vijf benoemde behoeften.

Piramide van Maslow

De piramide van Maslow

 

Wat zijn de vijf basisbehoeften van Maslow?

De motivatietheorie en behoeftehiërarchie van Maslow bestaat uit vijf fasen; van eenvoudige tot meer complexe behoeften. De theorie van Maslow wordt meestal weergegeven als een piramide. De laagste niveaus van de piramide bestaan uit de meest elementaire behoeften, terwijl de meest complexe behoeften bovenaan de piramide staan. Naarmate iemand de piramide opgaat, worden behoeften steeds psychischer en socialer.

 

1) Fysiologische behoeften

Op de onderste trede van de piramide staan de fysiologische behoeften. Dit zijn de behoeften die nodig zijn om te blijven leven. Deze basisbehoeften worden vereist door alle dieren en zijn ook de primaire focus en eerste levensbehoefte van zuigelingen. Naast de primaire levensbehoeften van voeding, zuurstof en warmte, omvatten de fysiologische behoeften ook zaken als onderdak en kleding.

 

2) Veiligheidsbehoeften

Naarmate we naar het tweede niveau van de behoeftenhiërarchie van Maslow gaan, worden de eisen een beetje complexer. Op dit niveau worden de behoeften aan veiligheid belangrijk. Denk hierbij aan gezondheid, persoonlijke veiligheid, veiligheidsnetten bij schade/ongeval, en financiële zekerheid.

Het vinden van een baan, het afsluiten van een zorgverzekering, geld overboeken naar je spaarrekening en verhuizen naar een veiligere buurt zijn hier voorbeelden van.

 

3) Social behoeften

De sociale behoeften in de hiërarchie van Maslow omvatten dingen als liefde, acceptatie en erbij horen.

Op dit niveau stuurt de behoefte aan emotionele relaties aan tot menselijk gedrag. Aan deze behoeften wordt meestal voldaan door het hebben van vrienden, familie en een partner, maar ook gemeenschapsgroepen en religieuze organisaties behoren tot de opties.

 

4) Eigenwaarde

Op het vierde niveau in de hiërarchie van Maslow vind je de behoefte aan erkenning, waardering en respect. Voor eigenwaarde is er zelfrespect nodig, evenals respect van de mensen om je heen. Je wilt gewaardeerd en gerespecteerd worden door andere personen.

Maslow geloofde dat er twee versies van eigenwaarde voor individuen zijn. De ene is de “lagere” versie en de andere “hogere” in de piramide:

  • In de “lagere” versie van eigenwaarde zoek je respect van anderen door status, erkenning, roem en aandacht.
  • Bij de “hogere” versie zoek je zelfrespect door kracht, competentie, trots, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen.

 

5) Zelfactualisatie

Op de bovenste trede van de piramide staat zelfactualisatie. Bij zelfactualisatie bereik je je ware potentieel. Het kan ook worden omschreven als zelfontdekking, zelfrealisatie of zelfverwerkelijking. De ene persoon wil misschien de beste worden in zijn of haar werkgebied, een ander kan zich richten op het worden van de beste vader die hij kan zijn.

Maslow geloofde dat dit het laatste niveau van psychologische ontwikkeling voor iemand was. Dit kan volgens hem alleen worden bereikt als eerst aan alle andere behoeften is voldaan.

Hij noemde de top van de piramide de ‘groeibehoefte’; de hoogste behoefte die je nodig hebt als mens. Deze behoeften komen niet voort uit een gebrek aan iets, maar eerder uit een verlangen om als persoon te groeien.

 

Gefeliciteerd – je hebt de top van de piramide van Maslow bereikt!

 

Vijf fasen van de Piramide van Maslow

De vijf fasen en behoeften per fase van de Piramide van Maslow

 

Wat is het doel van de piramide?

De hiërarchie van Maslow is bedoeld om de groei en ontwikkeling bij de mens te volgen, beginnend bij baby’s die ernaar streven alleen in hun primaire basisbehoeften te voorzien, tot volwassene.

Doorgaans bereiken mensen verschillende stadia van de hiërarchie in hun leven, en op verschillende momenten kunnen ze in een bepaald stadium een tekort ervaren. Wanneer dit gebeurt, zal iemand vaak tijdelijk het streven naar een hoger stadium in de piramide staken om aan die ene tekortkomende behoefte te voldoen.

 

En wat als er tekortkomingen op behoeften zijn?

Niet iedereen bereikt de top van de piramide. Armoede, ziekte en andere factoren kunnen de ontwikkeling van een persoon in de piramide van Maslow verstoren. Maslow zei dat het ontbreken van behoeften in verschillende stadia van de piramide tot ziekte kon leiden, met name psychiatrische aandoeningen of geestelijke gezondheidsproblemen. Maslow geloofde dat personen van wie de fysiologische behoeften niet worden vervuld, kunnen overlijden of extreem ziek worden. Wanneer niet aan de veiligheidsbehoeften wordt voldaan, kan posttraumatische stress optreden.

Tekortkomingen op sociale behoeften zouden ertoe kunnen leiden dat individuen worstelen met het aangaan en onderhouden van belangrijke relaties.  Personen die geen sociaal contact hebben, kunnen een depressie krijgen of angst ervaren. Gebrek aan waardering kan ook bijdragen aan depressie en angst, en kan ertoe leiden dat mensen een minderwaardigheidscomplex ontwikkelen.

Aldus Maslow dan. Hier is nooit iets over bewezen. 😉

 

Er is ook kritiek op de piramide…

Sommige critici zeggen dat hoewel het logisch is om fysiologische behoeften op de eerste plaats te zetten en zelfontplooiing als laatste, je die behoeften niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde nastreeft of verkrijgt. Maslow hield in zijn onderzoek geen rekening met het feit dat mensen verschillende basisbehoeften kunnen hebben, of zelfs behoeften buiten het basisniveau, waaraan misschien niet is voldaan.

De volgorde waarin aan deze behoeften wordt voldaan, heeft daarnaast weinig invloed op de tevredenheid van mensen over hun leven. De behoeften op een hoger niveau, zoals sociale steun bijvoorbeeld, is nog steeds belangrijk, ook al werden behoeften op een lager niveau niet vervuld.

De belangrijkste kritiek op de hiërarchie van Maslow is echter de onwetenschappelijke benadering ervan. De steekproeven en de specifieke onderzoeksmethoden die hij gebruikte om conclusies te trekken uit het onderzoek zouden onbetrouwbaar zijn. De studie was niet dus gebaseerd op enig betrouwbaar empirisch onderzoek. De steekproef is ook nog eens onder alleen Amerikanen uitgevoerd, met name hoog opgeleide mannen, waardoor je het moeilijk kunt generaliseren. De toepasbaarheid op de oosterse cultuur is daarmee ook geen garantie. De piramide lijkt zich alleen op de individualistische cultuur te focussen, als we de steekproef moeten geloven.

 

Hoe pas je de hiërarchie toe op je eigen marketing?

Succesvolle marketing overtuigt een potentiële klant om het product of de dienst die je verkoopt aan te schaffen. Een van de meest effectieve manieren om dit te bereiken is in te spelen op het reptielenbrein of de basisbehoeften.

Maslow’s Hierarchy of Needs is op geen enkele manier een perfecte klantprofiler, maar het stelt je wel in staat om snel te bepalen welke boodschap je doelgroep moet horen.

Als marketeers moeten we onszelf vragen stellen: “Waar is onze doelgroep bang voor?”, “Hoe kunnen we als content marketeers voorzien in de behoefte aan liefde en erbij horen?” of “Hoe kunnen ze zich onderscheiden?”. We kunnen naar onze doelgroep kijken en kansen identificeren om hen te helpen de beste versies van zichzelf te worden. Zoek dan naar manieren om die vraag te beantwoorden met krachtige, boeiende content.

Voorbeelden:

  • 5  geweldige ontbijtproducten waar je de hele dag energie van hebt.
  • 8 online cursussen om je een betere tekstschrijver te maken.
  • 5 manieren om je bedrijf op te laten opvallen.

 

Waar zie je jezelf in Maslow’s Hierarchy of Needs? Laat mij in de reacties weten in welk stadium jij je bevindt.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *